Cooking กับ Solana

คู่มือ Solana คือแหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนา ที่จะให้แนวความคิดหลักๆ และข้อมูลอ้างอิงสำหรับสร้าง applications บน Solana โดยแต่ละแนวความคิด และข้อมูลอ้างอิงจะเน้นในแต่ละมุมมองของการพัฒนา Solana โดยจะให้รายละเอียดเพิ่มเติม รวมไปถึงตัวอย่างการใช้งานอีกด้วย

ร่วมกันเขียน

คู่มือนี้ออกแบบมาให้ง่ายสำหรับนักพัฒนา Solana ที่จะร่วมกันเขียน ถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรยังไง การเริ่มจากช่วยกันเขียนก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ!

ลองดู issues ที่เปิดอยู่ ที่นี่open in new window. แนวทางการช่วยกัน ที่นี่open in new window. ถ้าคุณเจอว่าคู่มือเราขาดอะไรไป ก็เปิด issue ได้เลย

วิธีอ่านคู่มือ

คู่มือ Solana แบ่งเป็นหลายส่วน โดยแต่ละส่วนจะเน้นคนละเป้าหมายกัน

ส่วนคำอธิบาย
แนวความคิดหลักสร้างความรู้ที่ควรจะรู้สำหรับการพัฒนาบน Solana
แนวทางแนวทางของแต่ละเครื่องมือสำหรับการพัฒนา
อ้างอิงส่วนอ้างอิงที่มักจะมี code สั้นๆ อยู่ด้วย
Last Updated:
Contributors: Todsaporn Banjerdkit