Non Fungible Tokens (NFTs)

How to create an NFT (NFT oluşturma)

Bir NFT oluşturmak için yapmanız gerekenler:

 1. Resmi bir IPFS'e yükleyin (Arweave gibi)
 2. Json meta verilerini IPFS'ye yükleyin (Arweave gibi)
 3. NFT için bir account oluşturmak üzere metaplex'i çağırın (call)

Upload to Arweave (Arwave’e yükleme)

// 1. Upload image to Arweave
const data = fs.readFileSync("./code/nfts/arweave-upload/lowres-dog.png");

const transaction = await arweave.createTransaction({
 data: data,
});

transaction.addTag("Content-Type", "image/png");

const wallet = JSON.parse(fs.readFileSync("wallet.json", "utf-8"))
await arweave.transactions.sign(transaction, wallet);

const response = await arweave.transactions.post(transaction);
console.log(response);

const id = transaction.id;
const imageUrl = id ? `https://arweave.net/${id}` : undefined;

// 2. Upload metadata to Arweave

const metadataRequest = JSON.stringify(metadata);

const metadataTransaction = await arweave.createTransaction({
 data: metadataRequest,
});

metadataTransaction.addTag("Content-Type", "application/json");

await arweave.transactions.sign(metadataTransaction, wallet);

await arweave.transactions.post(metadataTransaction);

Mint the NFT (NFT Mint)

Resim ve meta veri yüklediğinizde, NFT'yi aşağıdaki kodla mint edebilirsiniz(basabilirsiniz).

const mintNFTResponse = await metaplex.nfts().create({
 uri: "https://ffaaqinzhkt4ukhbohixfliubnvpjgyedi3f2iccrq4efh3s.arweave.net/KUAIIbk6p8oo4XHRcq0U__C2r0mwQaNl0gQow4Qp9yk",
 maxSupply: 1,
});

::: Not Cüzdanınızdan farklı bir içerik oluşturucu ile NFT basamazsınız. İçerik oluşturucu sorunlarıyla karşılaşırsanız meta verilerinizin sizi içerik oluşturucu olarak listelediğinden emin olun. :::

How to get NFT Metadata (NFT Metadata’yı getirme)

Metaplex NFT'ler, Arweave'de depolanan meta verilere sahiptir. Arweave meta verilerini almak için Metaplex PDA'yı almanız ve account verilerini decode etmeniz gerekir.

const connection = new Connection(clusterApiUrl("mainnet-beta"));
const keypair = Keypair.generate();

const metaplex = new Metaplex(connection);
metaplex.use(keypairIdentity(keypair));

const mint = new PublicKey("Ay1U9DWphDgc7hq58Yj1yHabt91zTzvV2YJbAWkPNbaK");

const nft = await metaplex.nfts().findByMint(mint);

console.log(nft.metadata);

How to get the owner of an NFT (Bir NFT’nin sahibini getirme)

Bir NFT'nin mint anahtarına sahipseniz, o mint anahtarı için en büyük token account'ına göz atarak mevcut sahibini bulabilirsiniz.

NFT'lerin tek arzı olduğunu ve bölünemez olduklarını unutmayın; bu, herhangi bir zamanda yalnızca bir token account'ının o token’ı tutacağı ve bu mint anahtarı için diğer tüm token account'larının 0 bakiyesi olacağı anlamına gelir.

En büyük token account'ı belirlendiğinde, sahibini alabiliriz.

const connection = new Connection("https://api.mainnet-beta.solana.com");
const tokenMint = "9ARngHhVaCtH5JFieRdSS5Y8cdZk2TMF4tfGSWFB9iSK";
const largestAccounts = await connection.getTokenLargestAccounts(
 new PublicKey(tokenMint)
);
const largestAccountInfo = await connection.getParsedAccountInfo(
 largestAccounts.value[0].address
);
console.log(largestAccountInfo.value.data.parsed.info.owner);

How to get NFT Mint Addresses (NFT Mint Adres’lerini getirme)

Candy Machine’in public key’ini biliyorsanız, aşağıdaki kodu kullanarak o Candy Machine’den üretilen tüm NFT mint adreslerinin listesini alabilirsiniz. Aşağıdaki memcmp filtresini kullanabileceğimizi unutmayın, çünkü v1'de ilk oluşturucu her zaman Candy Machine'in adresidir.

Candy Machine V1

const getMintAddresses = async (firstCreatorAddress: PublicKey) => {
 const metadataAccounts = await connection.getProgramAccounts(
  TOKEN_METADATA_PROGRAM,
  {
   // The mint address is located at byte 33 and lasts for 32 bytes.
   dataSlice: { offset: 33, length: 32 },

   filters: [
    // Only get Metadata accounts.
    { dataSize: MAX_METADATA_LEN },

    // Filter using the first creator.
    {
     memcmp: {
      offset: CREATOR_ARRAY_START,
      bytes: firstCreatorAddress.toBase58(),
     },
    },
   ],
  }
 );

 return metadataAccounts.map((metadataAccountInfo) =>
  bs58.encode(metadataAccountInfo.account.data)
 );
};

getMintAddresses(candyMachineId);

Candy Machine V2

Bir Candy Machine v2 kullanıyorsanız, öncelikle candy_machine kullanan basit bir PDA olan "Candy Machine Creator" adresine ve seed olarak Candy Machine v2 adresine erişmeniz gerekir. İçerik oluşturucu adresini aldıktan sonra, onu v1'de kullandığımız şekilde kullanabilirsiniz.

const getCandyMachineCreator = async (
 candyMachine: PublicKey
): Promise<[PublicKey, number]> =>
 PublicKey.findProgramAddress(
  [Buffer.from("candy_machine"), candyMachine.toBuffer()],
  CANDY_MACHINE_V2_PROGRAM
 );

const candyMachineCreator = await getCandyMachineCreator(candyMachineId);
getMintAddresses(candyMachineCreator[0]);

How to get all NFTs from a wallet? (Bir cüzdandan tüm NFT’leri alma)

Bir cüzdandan tüm NFT'leri alırken, tüm token account'larını almanız ve ardından hangilerinin NFT olduğunu ayrıştırmanız gerekir. Bunların hepsi Metaplex js kitaplığındaki findDataByOwneropen in new window kullanılarak yapılabilir.

const connection = new Connection(clusterApiUrl("mainnet-beta"), "confirmed");
const keypair = Keypair.generate();

const metaplex = new Metaplex(connection);
metaplex.use(keypairIdentity(keypair));

const owner = new PublicKey("2R4bHmSBHkHAskerTHE6GE1Fxbn31kaD5gHqpsPySVd7");
const allNFTs = await metaplex.nfts().findAllByOwner(owner);

console.log(allNFTs);
Last Updated:
Contributors: rbeyzas