Local Development (Yerel Geliştirme)

Starting a local validator (Yerel validator başlatma)

Program kodunuzu yerel olarak test etmek, devnet'te test etmekten çok daha güvenilir olabilir ve onu devnet'te denemeden önce test etmenize yardımcı olabilir.

solana tool suite yükleyerek ve çalıştırarak yerel test doğrulayıcınızı kurabilirsiniz.

solana-test-validator

Yerel test doğrulayıcı kullanmanın faydaları şunları içerir:

 • RPC hız sınırı yoktur
 • Airdrop limiti yoktur
 • Doğrudan zincir üzerinde program dağıtımı yapılır (--bpf-program ...)
 • Programlar da dahil olmak üzere genel bir kümeden account'ları klonlayabilirsiniz (--clone ...)
 • Yapılandırılabilir işlem geçmişi saklarsınız (--limit-ledger-size ...)
 • Epoch uzunluğu yapılandırılabilir (--slots-per-epoch ...)
 • İsteğe bağlı bir slota atlayabilirsiniz (--warp-slot ...)

Connecting to Environments (Ortamlara Bağlanma)

Solana geliştirme üzerinde çalışırken, belirli bir RPC API uç noktasına bağlanmanız gerekecektir. Solana'nın 3 genel geliştirme ortamı vardır:

 • mainnet-beta https://api.mainnet-beta.solana.com
 • devnet https://api.devnet.solana.com
 • testnet https://api.testnet.solana.com
const connection = new Connection(clusterApiUrl("mainnet-beta"), "confirmed");

Son olarak, aşağıdakilerle yerel veya uzaktan çalışan özel bir kümeye de bağlanabilirsiniz:

const connection = new Connection("http://127.0.0.1:8899", "confirmed");

Subscribing to Events (Event’lere Abone Olma)

Web yuvaları, belirli olayları dinleyebileceğiniz bir pub/sub arabirimi sağlar. Sık güncellemeler almak için belirli aralıklarla tipik bir HTTP uç noktasına ping atmak yerine, bu güncellemeleri yalnızca gerçekleştiğinde alabilirsiniz.

Solana'nın başlık altındaki web3 Connectionopen in new window(bağlantıs)ı, bir websocket uç noktası oluşturur ve yeni bir Connection örneği oluşturduğunuzda bir websocket client’ı kaydeder (buradaopen in new windowki kaynak koduna bakın).

Connection sınıfı, pub/sub yöntemlerini ortaya çıkarır - hepsi olay yayıcılar gibi on ile başlar. Bu dinleyici yöntemlerini çağırdığınızda, o Connection örneğinin websocket client’a yeni bir abonelik kaydeder. Aşağıda kullandığımız örnek pub/sub yöntemi onAccountChangeopen in new window'dir. Geri arama, güncellenmiş durum verilerini bağımsız değişkenler aracılığıyla sağlayacaktır (örnek olarak AccountChangeCallbackopen in new window'e bakın).

// Establish new connect to devnet - websocket client connected to devnet will also be registered here
const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

// Create a test wallet to listen to
const wallet = Keypair.generate();

// Register a callback to listen to the wallet (ws subscription)
connection.onAccountChange(
 wallet.publicKey(),
 (updatedAccountInfo, context) =>
  console.log("Updated account info: ", updatedAccountInfo),
 "confirmed"
);

Getting Test SOL (Test SOL Edinme)

Yerel olarak çalışırken, işlem göndermek için biraz SOL'ye ihtiyacınız vardır. Mainnet olmayan ortamlarda, SOL'u adresinize airdropla göndererek alabilirsiniz.

const airdropSignature = await connection.requestAirdrop(
 keypair.publicKey,
 LAMPORTS_PER_SOL
);

await connection.confirmTransaction(airdropSignature);

Using Mainnet Accounts and Programs (Mainnet Account ve Programlarını Kullanma)

Çoğu zaman, yerel testler yalnızca ana ağda bulunan programlara ve account'lara dayanır. Solana CLI her ikisine de izin verir:

 • Programları ve Hesapları İndirin
 • Programları ve Hesapları yerel bir doğrulayıcıya yükleyin

How to load accounts from mainnet (Account’lar mainnet’ten nasıl yüklenir)

SRM token mint account’ını dosyaya indirmek mümkündür:

solana account -u m --output json-compact --output-file SRM_token.json SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt

Doğrulayıcıyı başlatırken account'ın dosya ve hedef adresini (yerel kümede) ileterek yerel ağınıza yükleme yapılır:

solana-test-validator --account SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt SRM_token.json --reset

How to load programs from mainnet (Programlar mainnet’ten nasıl yüklenir)

Benzer şekilde Serum Dex v3 programını da indirmek mümkündür:

solana program dump -u m 9xQeWvG816bUx9EPjHmaT23yvVM2ZWbrrpZb9PusVFin serum_dex_v3.so

Yerel ağınıza yükleme, doğrulayıcıyı başlatırken programın dosya ve hedef adresini (yerel kümede) ileterek yapılır:

solana-test-validator --bpf-program 9xQeWvG816bUx9EPjHmaT23yvVM2ZWbrrpZb9PusVFin serum_dex_v3.so --reset

Last Updated:
Contributors: rbeyzas