Install Web3.js (Web3.js Kurulumu)

Solana'da Javascript veya TypeScript kullanmaya başlamak için birkaç kütüphane bulunur.

Web3.js

@solana/web3.jsopen in new window etkileşim kurmak, işlem göndermek ve blok zincirinden bilgi okumak için birçok temel Solana aracına sahip bir kütüphanedir.

Aşağıdaki kod satırı ile bu kütüphaneyi kurabilirsiniz:

yarn add @solana/web3.js
npm install --save @solana/web3.js
<!-- Development (un-minified) -->
<script src="https://unpkg.com/@solana/web3.js@latest/lib/index.iife.js"></script>

<!-- Production (minified) -->
<script src="https://unpkg.com/@solana/web3.js@latest/lib/index.iife.min.js"></script>

SPL-Token

@solana/spl-token SPL Token'ları ile etkileşim kurmak için gereken birçok javascript/typescript bağlantılarını içeren bir kitaplıktır. Bu kitaplığı yeni SPL Token'ları mintlemek (basmak), transfer etmek ve daha fazlasını yapmak için kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki kod satırı ile bu kütüphaneyi kurabilirsiniz:

yarn add @solana/spl-token
npm install --save @solana/spl-token
<!-- Development (un-minified) -->
<script src="https://unpkg.com/@solana/spl-token@latest/lib/index.iife.js"></script>

<!-- Production (minified) -->
<script src="https://unpkg.com/@solana/spl-token@latest/lib/index.iife.min.js"></script>

Wallet Adapter (Cüzdan Adaptörü)

Solana içinde ‘wallet-adapter’ adı verilen, cüzdan bağlantılarının kurulmasına yardımcı olabilecek bir kütüphane vardır. Paket şu anda Svelte, Angular, Vue.js ve React içinde kullanımı desteklemektedir. Wallet-adapter, Phantomopen in new window, Solflareopen in new window, gibi cüzdanlarla dApp entegrasyonunuzu sağlar.

Aşağıdaki kod satırı ile bu kütüphaneyi kurabilirsiniz:

yarn add @solana/wallet-adapter-wallets \
    @solana/wallet-adapter-base
npm install --save @solana/wallet-adapter-wallets \
    @solana/wallet-adapter-base

Install Rust (Rust Kurulumu)

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

Windows için lütfen Rust kurulum sitesiniopen in new window ziyaret edin.

Install CLI (CLI Kurulumu)

macOS & Linux

Terminal uygulamanızı açın.

LATEST_RELEASE'i istediğiniz sürümle değiştirin ve aşağıdakileri çalıştırarak makinenize en son Solana sürümünü yükleyin:

sh -c "$(curl -sSfL https://release.solana.com/LATEST_RELEASE/install)"

LATEST_RELEASE'i istediğiniz sürümün yazılım sürümüyle eşleşen sürüm etiketiyle değiştirebilir veya üç sembolik kanal adından birini kullanabilirsiniz: stable, beta veya edge. En son sürümü bulmak için buradakiopen in new window sürümleri kontrol edin.

Aşağıdaki çıktı, başarılı bir güncellemeyi gösterir:

downloading LATEST_RELEASE installer
Configuration: /home/solana/.config/solana/install/config.yml
Active release directory: /home/solana/.local/share/solana/install/active_release
* Release version: LATEST_RELEASE
* Release URL: https://github.com/solana-labs/solana/releases/download/LATEST_RELEASE/solana-release-x86_64-unknown-linux-gnu.tar.bz2
Update successful

Sisteminize bağlı olarak, yükleyici mesajının sonu sizden şunları yapmanızı isteyebilir:

Please update your PATH environment variable to include the solana programs:

Yukarıdaki mesajı alırsanız, PATH'i güncellemek için önerilen komutu kopyalayıp altına yapıştırın.

Aşağıdaki kod satırını çalıştırarak istediğiniz solana sürümünün kurulu olduğunu onaylayın:

solana --version

Başarılı bir kurulumdan sonra, Solana yazılımını herhangi bir zamanda daha yeni bir sürüme kolayca güncellemek için solana-install update kullanılabilir.

Downloading Binaries (Linux) (Binary Dosyalarını İndirme)

Alternatif olarak solana-install kullanmak yerine Binary dosyaları ile kurulum yapabilirsiniz.

https://github.com/solana-labs/solana/releases/latestopen in new window, adresine giderek solana-release-x86_64-unknown-linux-msvc.tar.bz2'i indirin, ardından arşivden çıkarın:

tar jxf solana-release-x86_64-unknown-linux-gnu.tar.bz2
cd solana-release/
export PATH=$PWD/bin:$PATH

Downloading Binaries (macOS)

Alternatif olarak solana-install kullanmak yerine binary dosyaları ile kurulum yapabilirsiniz.

https://github.com/solana-labs/solana/releases/latestopen in new window, adresine giderek solana-release-x86_64-apple-darwin.tar.bz2‘i indirin, ardından arşivden çıkarın:

tar jxf solana-release-x86_64-apple-darwin.tar.bz2
cd solana-release/
export PATH=$PWD/bin:$PATH

Windows

Yönetici olarak Komut İstemi (Command Prompt - cmd.exe)’ni açın.

Komut İstemi uygulaması göründüğünde, sağ tıklayın ve “Yönetici Olarak Aç” seçeneğini seçin. “Bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz?” diye soran bir açılır pencere tarafından istenirse, 'Evet'i tıklayın.

Aşağıdaki komutu kopyalayıp yapıştırın, ardından Solana yükleyicisini geçici bir dizine indirmek için Enter tuşuna basın:

curl https://release.solana.com/v1.9.16/solana-install-init-x86_64-pc-windows-msvc.exe --output C:\solana-install-tmp\solana-install-init.exe --create-dirs

v1.9.16 istediğiniz sürüm değilse, en son sürümü buradaopen in new window bulabilirsiniz.

Aşağıdaki komutu kopyalayıp yapıştırın, ardından Solana'nın en son sürümünü yüklemek için Enter'a basın. Sisteminizde bir güvenlik açılır penceresi görürseniz, programın çalışmasına izin verin.

C:\solana-install-tmp\solana-install-init.exe v1.9.16

En son sürümü bulmak için buradaopen in new window bulunan sürümleri kontrol edebilirsiniz.

Kurulum tamamlandığında Enter tuşuna basın.

Komut istemi penceresini kapatın ve normal bir kullanıcı olarak yeni bir komut istemi penceresini yeniden açın.

Arama çubuğunda "Komut İstemi" arayın, ardından Komut İstemi uygulama simgesine sol tıklayın (Yönetici olarak çalıştırmanıza gerek yok).

Aşağıdakileri girerek istediğiniz solana sürümünün kurulu olduğunu onaylayın:

solana --version

Başarılı bir kurulumdan sonra, Solana yazılımını herhangi bir zamanda daha yeni bir sürüme kolayca güncellemek için solana-install update kullanılabilir.

Downloading Binaries (Binary Dosyalarını İndirme)

Alternatif olarak solana-install kullanmak yerine binary dosyaları ile kurulum yapabilirsiniz.

https://github.com/solana-labs/solana/releases/latestopen in new window, adresine giderek solana-release-x86_64-pc-windows-msvc.tar.bz2‘i indirin, ardından Winzip ya da benzer bir uygulama kullanarak arşivden çıkarın.

Bir Komut İstemi açın ve binary dosyaları çıkardığınız dizine gidin ve çalıştırın:

cd solana-release/
set PATH=%cd%/bin;%PATH%

Build From Source (Kaynaktan Derleme)

Önceden oluşturulmuş binary dosyalarını kullanamıyorsanız veya kaynaktan kendiniz oluşturmayı tercih ediyorsanız, https://github.com/solana-labs/solana/releases/latestopen in new window adresine gidin ve kaynak kodu arşivini indirin. Kodu ayıklayın ve binary dosyaları şununla oluşturun:

./scripts/cargo-install-all.sh .
export PATH=$PWD/bin:$PATH

Daha sonra, önceden oluşturulmuş binary dosyalarla aynı sonucu elde etmek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:

solana-install init
Last Updated:
Contributors: Jacob Creech, rbeyzas